Školné

Školné činí 3.200,-Kč/pololetí

! Sleva pro sourozence 50% !

Soukromé lekce + příprava a konzultace v případě zájmu o studium na taneční konzervatoři činí 700,- Kč/hodinu

Písemné pokyny k platbám dostanou rodiče vždy dostatečně v předstihu na e-mail.

Splatnost za 1. pololetí je 20.9.2019

Splatnost za 2. pololetí je 20.2.2020