Rozvrh hodin pro školní rok 2019/2020

 

Pondělí 13:45-14:30
Skupina A
Annabel Pearce
nový baletní sál přízemí
14:30-15:30
Skupina B
Nikola Šlajchová
nový baletní sál přízemí

15:35-16:35
Skupina C
Nikola Šlajchová

baletní sál 3.patro 

16:40-17:40
Skupina D
Nikola Šlajchová
nový baletní sál přízemí

17:40-19:10
Skupina E
Nikola Šlajchová
nový baletní sál přízemí

 Úterý  

        
 Středa          
 Čtvrtek

13:30-14:15
Skupina A
Annabel Pearce
nový baletní sál přízemí

14:15-15:15
Skupina B
Nikola Šlajchová
nový baletní sál přízemí

15:20-16:20
Skupina D
Nikola Šlajchová
 baletní sál 3. patro

16:20-17:45
Skupina E
Nikola Šlajchová
baletní sál 3. patro
17:50-18:50
Skupina C
Nikola Šlajchová
nový baletní sál přízemí
Pátek