Zaměření školy

Klasický tanec (balet) + základy lidového tance, taneční gymnastiky, současného tance a herectví

Pro koho je škola určena?

Baletní škola při Divadle F. X. Šaldy je určena dětem od 4 do 18 let, které mají pro klasický tanec správné fyzické předpoklady. S dětmi pracují taneční pedagogové s bohatou profesionální zkušeností. Výuka je přizpůsobena individuálně dětským možnostem, myslí na zdraví dětí a probíhá v přátelském kolektivu. Přesto jsou děti vedeny k vysoké technické úrovni a důraz je kladen také na jevištní projev. To vše pak žáci zúročí při představení, kde si užijí divadlo se vším všudy. Možností je i příprava žáka na taneční konzervatoře a pak dále na profesionální dráhu tanečníka, což ovšem vyžaduje opravdu velké úsilí.  Hlavním cílem Baletní školy je především děti nadchnout pro aktivní způsob trávení volného času a probudit v nich zájem o kulturu.

baletka3RCo balet a tanec dětem přináší?

Balet a tanec obecně skvěle rozvíjí motoriku těla. Dále podporuje u dětí fantazii a zdravé sebevědomí. Rozvíjí rytmiku a hudebnost vůbec. Zároveň učí správnému držení těla a vypracovává dobrou fyzickou zdatnost a pružnost. To vše velice přispívá ke zdravému vývoji dítěte. Navíc se děti naučí pracovat v kolektivu, chovat se k sobě ohleduplně a navzájem si pomáhat. Mimo to, balet vychovává u dětí cílevědomost, spolehlivost, pokoru, úctu a spoustu dalších dobrých vlastností, které jednou uplatní i v běžném životě.

Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy a další aktivity Baletní školy

Divadlo F. X. Šaldy si dle potřeby vybírá žáky do svých inscenací. Se souhlasem rodičů si pak děti mohou vyzkoušet, jaké to je, stát na opravdovém jevišti. I proto povedeme děti k hereckému projevu. Žáci Baletní školy již vystupovaly s Divadlem F. X. Šaldy v baletech Gustav Klimt, Ota-Pavel-Raška a nyní účinkují ve slavném operním představení Aida.

Na repertoáru máme také vlastní celovečerní představení, která se uskutečnila v Malém divadle a to balet Zlatovláska, Popelka, Kouzelné Vánoce, Šípková Růženka a Petr Pan. Nabízíme také předtančení na plesech, společenských a dobročinných akcích. Ti nejlepší žáci Baletní školy se navíc úspěšně účastní baletních soutěží po celé republice.