Školní řád

                                             DŮLEŽITÉ!

baletka4R

Před přihlášením do Baletní školy a vyplněním přihlášky si prosím dobře přečtěte školní řád, který naleznete buď zde na webových stránkách a zároveň Vám bude zaslán na e-mail. Taktéž je k nahlédnutí v šatně na nástěnce Baletní školy. Vyplněním přihlášky s podpisem automaticky potvrzujete, že se školním řádem souhlasíte.
 

kral01LVyjímkou je ve školním řádu bod, který se týká zveřejňování foto a video záznamů, na kterých se dítě objeví (výhradně k propagaci školy a nikdy není přiřazeno jméno ke konkrétní osobě). Pokud zákonný zástupce s tímto bodem nesouhlasí, je třeba napsat písemné prohlášení, že si nepřeje zveřejňovat foto a video záznamy, na kterých se žák/žákyně objeví.
 

Pokud některý z žáků hrubě poruší školní řád, může být vyloučen bez nároku na vrácení školného. Děkujeme za pochopení.
 


  Školní-řád.rtf (101651)